FANDOM


modül1 soru1 Projeler öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun düzeyde olmalı ve öğrencinin daha etkin çalışmasını desteklemelidir. Bu projelerin hayata geçirilmesinden ziyade hazırlık aşamalarının öğrencinin ilgilerini çok iyi gözlemlemesine yardımcı olmalıdır.İstendik davranış gelişimi öğrencinin yaşam becerilerine katkı sağlamalıdır.Birey, kendisinden beklenilen performansı sergileyebilmesi için bu projenin destekler nitelikte olması gerekir.

modül 1 soru 2 Öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesi için proje yaklaşımını nasıl kullanabilirim. cevap 2 Kalıcı öğrenme bireyin ilgileri doğrultusunda ancak verimli olabilir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki